Arhivă Newsletter

Conţinutul dosarului personal al cursantului

  1. Formular individual de înscriere
  2. Fişă de înscriere ECDL
  3. Adeverinţă tip
  4. Formular de înregistrare a grupului ţintă
  5. Declaraţie de consimţământ
  6. Copie CI
  7. Copie certificat de naştere
  8. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
  9. Copii acte de studii: bacalaureat/licenţă + masterat/doctorat/studii postuniversitare

Notă: Toate documentele menţionate vor fi perforate şi îndosariate într-un dosar de plastic. Nu sunt necesare foliile de plastic şi nici capsarea lor.

Documente utile inscriere Dolj (2503 accesari)

Achizitii ISJ Dolj - partener 1

Formular oferte materiale promotionale (1976 accesari)

Formular oferte servicii hoteliere si restaurant (1938 accesari)

Invitatie la achizitia de materiale promotionale (1850 accesari)

Invitatie la achizitia de servicii hoteliere si restaurant (1837 accesari)

Suporturi de curs programe de formare

Curs "Managemetul clasei de elevi - gestionarea situaţiilor de criză" (16252 accesari)

Curs "Metode interactive de predarea, învăţare, evaluare" (64872 accesari)

Curs "Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe" (20176 accesari)

Rapoarte de evaluare a calităţii programelor de formare

Raport calitate ECDL Seria I Dolj (2511 accesari)

Raport calitate ECDL Seria II Dolj (1815 accesari)

Raport calitate ECDL Seria III Dolj (1544 accesari)

Studiu de cercetare

Studiu de cercetare (2351 accesari)

Analiza ex-post ECDL - seriile I-III

Analiza ex-post ECDL - seriile I-III (1998 accesari)

Apel selectie ETS

Apel selectie ETS (1741 accesari)

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro