Arhivă Newsletter

Activităţile proiectului

Activităţile proiectului "Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!" sunt:

 

Activitatea 0. Activităţi de management al proiectului

 

Activitatea 1. Elaborarea metodologiei şi a procedurilor de asigurare a calităţii, inclusiv managementul programului de formare continuă pentru personalul didactic

 

Activitatea 2. Identificarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din grupul ţintă în domeniile de studiu propuse prin proiect

 

Activitatea 3. Proiectarea pedagogică a programului de formare continuă în sistem "blended learning" de către echipa de experţi cheie

 

Activitatea 4. Crearea comunităţii online (portalului) destinate formării continue a cadrelor didactice din grupul ţintă în domeniile de studiu propuse prin proiect

 

Activitatea 5. Formarea formatorilor-tutori multiregionali pentru programul de formare continuă în sistem "blended learning"

 

Activitatea 6. Derularea programului de formare continuă cu cele 4 cursuri în sistem "blended learning"

 

Activitatea 7.  Diseminarea rezultatelor proiectului

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro