Arhivă Newsletter

Prima pagină

Proiectul “Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!, are ca obiectiv îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţămăntul preuniversitar din regiunile Sud-Muntenia şi Sud-Vest la oportunităţi de formare continuă în domenii prioritare de reformă în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), prin intermediul unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă.

 

Despre proiect:
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman
Număr de identificare al contractului: 61602
Durata: 36 luni
Proiectul este cu implementare la nivel multi-regional, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro